Geodézie Hradec Králové

Naše společnost Geodap – geodézie Hradec Králové zajišťuje vše, týkající se geodézie. Provádíme veškeré geodetické práce, tvoříme geodetické plány, na objednávku provedeme geodetické zaměření či připravíme mapové podklady všeho druhu. Vždy se soustředíme na kvalitu a přesnost, abychom uspokojili potřeby a přání klienta.
Geodézie Hradec Králové, to je geodézie Geodap.

Geodetické práce

Jsme sdružení geodetů, provádějící geodetické práce všeho druhu. Zabýváme se vytyčováním staveb, vytyčováním vlastnických hranic pozemků a dalšími vytyčovacími pracemi. Dále zajišťujeme geodetické práce jako je tvorba digitálního modelu terénu, kubatur, činnost odpovědného geodeta a jiné záležitosti z oblasti geodézie.
Geodetické práce Hradec Králové, to je geodézie Geodap.

Geodetické plány

Nemalý podíl na našem portfoliu služeb mají geometrické a geodetické plány. Ať už jde o geometrické plány pro rozdělení pozemků (parcelace, výkupy), geometrické a geodetické plány pro vyznačení budov v katastru (budovy, přístavby, liniové stavby), plány pro vyznačení věcného břemene (právo chůze, jízdy).
Geodetické plány Hradec Králové, to je geodézie Geodap.

Geodetické zaměření

Pokud jde o geodetické zaměření, provádíme geodetické zaměření inženýrských sítí, zaměření skutečných provedení staveb, zaměření rozestavěné stavby či zaměření novostavby a přístavby ke kolaudaci. Dále pak geodetické zaměření při rozdělení pozemků pro koupi, prodej nebo směnu. Při geodetickém zaměření jde především o přesnost, ta je pro nás samozřejmostí.
Geodetické zaměření Hradec Králové, to je geodézie Geodap.

Mapové podklady

Geodetické práce zajišťujeme včetně tvorby mapových podkladů. Na základě požadavků klienta vypracujeme mapové podklady k nejrůznějším účelům. Mapové podklady pro projektování, rekonstrukci a výstavbu RD či jiných staveb, mapové podklady pro výstavbu silnic a dálnic či mapové podklady pro výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí.
Mapové podklady Hradec Králové, to je geodézie Geodap.