Služby

  • geometrické plány
  • vytyčování vlastnických hranic
  • tvorba mapových podkladù
  • tvorba digitálního modelu terénu, kubatur
  • zaměřování inženýrských sítí
  • veškeré vytyčovací práce
  • vytyčování staveb
  • zaměřování skutečných provedení staveb
  • činnost odpovědného geodeta atd.
  • zaměřování jeřábových drah